دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه ژورنال گلاب دانشجویان دکتری :

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

دوره زمانی

تاریخ برگزاری و ساعت

کار عملی

1

1399

فرزین ملازاده

قبل از مرحله پژوهش تا 20 بهمن

 

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

2

1399

الهام امیری

قبل از مرحله پژوهش تا 20 بهمن

 

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

3

1399

سکینه پورحسین

قبل از مرحله پژوهش تا 20 بهمن

 

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

4

1400

رقیه عظیم زاده

از اول اسفند تا اخر فروردین

26/1/1402

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

5

1400

مهری علویانی

از اول اسفند تا اخر فروردین

30/1/1402

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

6

1401

عاطفه گله داری

از اول اردیبهشت تا اخر خرداد

17/2/1402

12:30

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

7

1401

آیناز باقرزادی

از اول اردیبهشت تا اخر خرداد

24/2/1402

12:30

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

8

1401

رضا عبدالهی

از اول اردیبهشت تا اخر خرداد

31/2/1402

12:30

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

9

1401

پریوش کریمی

از اول اردیبهشت تا اخر خرداد

7/3/1402

12:30

انجام حداقل یک ژورنال گلاب

 

چک لیست ارزیابی مقالات:

کنسرت 2010 (برای RCT)

استورب (برای مقالات توصیفی و تحلیلی)

جدول کورک(برای ارزیابی تحقیقات کیفی)

 

اسلاید آموزشی مقالات کیفی دکتر فیضی:

اسلاید

مقاله کیفی2

مقاله کیفی3

تنظیمات قالب