دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

صندوق قرض الحسنه دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه

هیئت مدیره

مدیر صندوق:  اسلام رضوی

حسابدار  :جمیله شاکری

فرمها و مصوبات

اساسنامه صندوق

لیست اعضای صندوق

مصوبات صندوق

فرم درخواست عضویت در صندوق

فرم درخواست افزایش حق عضویت صندوق

نکات قابل توجه

بعد از تسویه کل بدهی وام به صندوق، بطور اتوماتیک در نوبت وام قرار میگیرید

فقط همکاران دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه که بصورت رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی شاغل میباشند. می توانند عضو صندوق شوند
(با درخواست کتبی و تکمیل فرم به هیئت مدیره صندوق و مشخص نمودن حق عضویت ماهیانه) 
و بعد از تسویه از دانشکده بایستی از صندوق تسویه نمایند.

              همکارانیکه برای اولین بار می خواهند وام بگیرند، در صورت درخواست، وام آنها خارج از نوبت پرداخت خواهد شد
نوبت وام ها
نوبت نوبت وام اولین بار
مبلغ وام: سه برابر موجودی منهای دو درصد کارکرد برای مدت دو سال
نوبت وام عادی
مبلغ وام: دو و نیم برابر موجودی منهای دو درصد برای مدت دو سال
1 مریم نجارزاده  
2 سمیرا برجسته  
3 محمد حسن پور  
4 محمد عارف جهانگیری  
5 تورج علیشاهی  
6 المیرا اعتصامی  
7 مهدی تربیت  
8 فریبا حسین زادگان  
9 یاسر مرادی  
10 سیده مریم حسینی  
11 سپیده بهروزیان  
تنظیمات قالب