دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر آرام فیضی ریاست دانشکده
2 دکتر رحیم بقایی معاونت پژوهشی دانشکده
3 دکتر لیلا آلیلو معاونت آموزشی دانشکده
4 دکتر یوسف حقیقی مقدم مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده
5 دکتر یاسر مرادی مدیر گروه پرستاری
6 دکتر فرزانه باقریه مدیر گروه پرستاری
7 خانم مریم مسگرزاده مدیرگروه مامای
8 دکتر مولود رادفر عضو شورا
9 دکتر معصومه همتی مسلک پاک عضو شورا
10 آقای مهدی عبدالهی کارشناس تحصیلات تکمیلی
11 آقای بهنام اسدزاده کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

شرح وظایف:

 1. انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشکده
 2. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 3. تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی .
 4. تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد .
 5. بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها .
 6. بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد .
 7. نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد .
 8. تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی .
 9. تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد .
 10. دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد .
 11. مطالعه ابزار جمع آوری داده های مربوط به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تعیین اعتبار ابزار
 12. رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه .
 13. تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد .
 14. بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه .
 15. برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه
 16. بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا .
 17. طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد .
 18. موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی .

 

فایلهای قابل دانلود:
       
تنظیمات قالب