دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
مدیران محترم واحدهای تابعه دانشگاه در استان

مدیران محترم واحدهای تابعه دانشگاه در استان

با عنایت به آغاز پویش ملی مبارزه با سرطان از ۱۵ بهمن لغایت ۳۰ بهمن به مدت ۲ هفته در استان آذربایجانغربی همزمان با سراسر کشور با هدف ارتقای مشارکت همگانی در مدیریت این بیماری و افزایش آگاهی از عوامل خطر مرتبط با سرطان جهت بهبود الگوی زندگی مردم و در راستای پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان به منظور ارتقای سواد سلامت جامعه و افزایش مشارکت مردم

    تنظیمات قالب