دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت - ایمیل
2 دکتر هاله قوامی سرپرست کمیته - haleh_ghavami@yahoo.co.uk
3 دکتر سهیلا ربیعی پور عضو استاد - soheila80@yahoo.com
4 دکتر رقیه بایرامی عضو استاد - rozabayrami@yahoo.com
5 دکتر مولود رادفر   عضو استاد - radfar@yahoo.com -  radfar@umsu.ac.ir -  mradfar1343@gmail.com
6 دکتر لیلا آلیلو   عضو استاد - aliluleyla@gmail.com
7 دکتر ناصر پریزاد  عضو استاد - Naser53@yahoo.com -  nparizad@gmail.com
8 دکتر مدینه جاسمی عضو استاد - Jasemi_phd@yahoo.com
9 حسین جعفری زاده  عضو استاد - jafarizadeh@umsu.ac.ir -  hjafarizadeh@gmail.com
10 مریم مسگر زاده   عضو استاد - mesgarzadeh2005@yahoo.com
11 دکتر فریبا حسین زادگان عضو استاد - f.hosseinzadegan62@gmail.com
12 فاطمه عفتی داریانی عضو استاد - effati.fatemeh@gmail.com
13 رقیه عظیم زاده  عضو دانشجو- azimzadeh20@gmail.com
14 فریده نمدی عضو دانشجو- Namadi.f@umsu.ac.ir
15 فاطمه علی خواه عضو دانشجو- fatemehalikhah@gmail.com

 

اهداف:

ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان
ایجاد بستـر مناسـب برای رشـد و اعتلاء علمی دانشجویان و پژوهشگران آینده
ایجــاد فرصــت بــرای شناسایــی و شکوفایــی  استعدادهای دانشجویان
ایجــاد نشــاط عـلمــی و پــویایــی در راستــای  فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجویان
ایجــاد زمینــه مناســب به منــظور حمایتهــای مادی و معنوی از فعالیتهای علمی دانشجویان
ایجاد محیطی مناسب برای پرورش توانایی

 

 

تنظیمات قالب