English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

دوره های آموزشی شغلی برگزار شده مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

 عنوان دوره نوع دوره ساعت دوره زمان برگزاری
مدیریت کیفیت در تولید آمار غیر حضوری 10  دی  ماه سال 1401
تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Excel حضوری 10  آذر ماه سال 1401
مباحث اختصاصی کار با سیستم مدیریت محتوا حضوری 10  آبان ماه سال 1401
امنیت اطلاعات ویدئو کنفرانس 10  تیر،شهریورو  مهرماه سال   1401
HIS تحت وب ویدئو کنفرانس 15  تیر  و  شهریورماه سال  1401
آموزش فتوشاپ غیرحضوری 25 شهریور ماه سال 1400
 قوانین کدگذاری نئوپلاسم ها بر اساس سیستم ICD-10 ویدئو کنفرانس 6 مرداد ماه سال 1400
پایگاه داده توزیعی و تامین امنیت داده  غیرحضوری 20 آذر ماه سال 1399
اهمیت مدیریت پژوهش و روش گردآوری داده‌ها در مطالعات علوم پزشکی غیرحضوری 18 آبان ماه سال 1399
آشنایی با اصول طراحی صفحات وب  غیرحضوری 15 مرداد ماه سال 1399
ثبت سرطان جمعیتی حضوری 6 بهمن ماه سال 1398
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی (SQL server) حضوری 24 دی و بهمن ماه سال 1398
آموزش نرم افزار Arc GIS  با تمرکز بر داده های سلامت حضوری 18 مهر ماه سال 1398
استخراج دانش از داده ها غیرحضوری 25 دی ماه سال 1397
تجزیه و تحلیل داده ها در اکسل پیشرفته 2 حضوری 18 مهر ماه سال 1397
تجزیه و تحلیل داده ها در اکسل پیشرفته 1 حضوری 18 آبان ماه سال 1396
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت غیرحضوری 18 مهر ماه سال 1396
داده کاوی غیرحضوری 30 بهمن ماه سال 1395
آشنایی با نظام آمارهای ثبتی غیرحضوری 20 دی ماه سال 1395
آموزش مقدماتی تهیه بانک اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار Access حضوری 16 تیر ماه سال 1392
اکسل پیشرفته حضوری 24 دی ماه سال 1390
آشنایی با نرم افزار کامپیوتری spss حضوری 30 مهر ماه سال 1390
آشنایی با نرم افزار کامپیوتری spss حضوری 30 آذر ماه سال 1389