صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > واحد IT > ساعات کاری سالن کامپیوتر 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
ساعات کاری سالن کامپیوتر

 

ساعات کاری سالن کامپیوتر8 صبح  لغایت  3 عصر

از شنبه تا چهار شنبه

طبق برنامه واقع در پانل کامپیوتر


 

خدمات ارائه شده طبق مقررات نصب شده در پانل كامپيوتر صورت مي گيرد

 

مقررات سالن کامپیوتر


دانشکده پرستاری و مامایی