صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تقویم دانشگاهی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
تقویم دانشگاهی

تقویم آموزشی دانشگاه برای نیمسال اول 97


انتخاب واحد الکترونیکی    :   17  الی 23  شهریور ماه  97

انتخاب واحد دستی         :    24  شهریور ماه  97

شروع کلاسها                 :   24  شهریور ماه  97

حذف و اضافه                  :   9  الی  10  مهر ماه  97

حذف اضطراری                :   18  آذر ماه  97

پایان کلاسها                  :   10  دی ماه  97

شروع امتحانات               :   22  دی ماه  97

پایان امتحانات                 :   4 بهمن ماه 97برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. 

  جهت ورود کلیک نماییددانشکده پرستاری و مامایی