صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تقویم دانشگاهی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
تقویم دانشگاهی

تقویم آموزشی دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96


انتخاب واحد الکترونیکی    :   14  الی 20  بهمن  ماه  96

شروع کلاسها                 :   21  بهمن  ماه  96

حذف و اضافه                  :   5  الی  6  اسفند  ماه  96

حذف اضطراری                :   26  اردیبهشت ماه  97

پایان کلاسها                  :   30  خرداد  ماه  97

شروع امتحانات               :   2  تیر ماه  97

پایان امتحانات                 :   14 تیر ماه 97


ضمنا :  انتخاب واحد دانشجویان ورودی نیمسال دوم به صورت انتخاب واحد جمعی از طرف دانشکده صورت می گیرد.
برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. 

  جهت ورود کلیک نماییددانشکده پرستاری و مامایی