صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته ارزیابی درون گروهی  
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته ارزیابی درون گروهی

اعضاء کمیته ارزشیابی درون گروهی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه:

مجری:

 1. دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی 
 2. حسین جعفری زاده           

اعضاء:

 1. دکتر حسین حبیب زاده
 2. دکتر رحیم بقایی
 3. دکتر نادر آقاخانی
 4. دکتر معصومه همتی مسلک پاک
 5. دکتر هاله قوامی
 6. دکتر لیلا آلیلو
 7. رقیه عظیم زاده
 8. نسیم الله ویردی
 9. دکتر مدینه جاسمی
 10. رقیه اسماعیلی
 11. سیما پورتیمور
 12. اعظم شهباز
 13. رزیتا چراغی
 14. فریبا حسین زادگان
 15. ژاله رحیمی

 

شرح وظایف:

ارزشیابی درون گروهی هر 4 سال، (که زمان انجام آن طی نامه ای از طرف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه به معاونت محترم آموزشی ابلاغ می گردد) با مجری گری مدیر (مدیران) گروه پرستاری و با حضور ریاست محترم و نیز معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و جمعی از اعضاء هیات علمی گروه پرستاری با تشکیل جلسات متعدد و جمع آوری اطلاعات لازم از فیلدهای مختلف، (طبق آیین نامه مربوطه) و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، طی گزارش مکتوب به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه جهت بهره برداری ارسال می گردد.

 

چارت فرآیند

ارزیابی درونی- گروه مامایی

ارزیابی درونی- گروه پرستاری

 

اعضاء کمیته ارزشیابی درون گروهی رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه:

مجری:

 1. دکتر رقیه بایرامی     

 

اعضاء:

 1. دکتر فاطمه مقدم تبریزی
 2. مریم نجارزاده
 3.  مرضیه ابراهیمی

 

شرح وظایف:

به منظور کمک به ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و پیراپزشکی ارزیابی درون گروه های آموزشی از ابزار و راهکارهای مناسب است . شناخت و آگاهی از وضعیت وامکانات آموزشی موجود و کوشش برای رفع نواقص نیاز ارزیابی درون گروهی را به صورت دوره ای (هر 4 سال) و نیز پیوسته مورد تائید قرارمی دهد. بدین ترتیب ارزشیابی درون گروهی مامایی به اتفاق مجری ، مدیر گروه و جمعی از اعضای هیات علمی گروه مامایی با حضور ریاست محترم و نیز معاونین محترم آموزشی و پژوهشی با تشکیل جلسات متعدد و جمع آوری اطلاعات لازم در حوزه های 1- رسالت و اهداف آموزشی2- مدیریت و سازماندهی3- برنامه آموزشی4- هیات علمی5- دانشجویان6- منابع آموزشی7- پژوهش8- سنجش و ارزشیابی و 9- دانش آموختگان یا فارغ التحصیلان انجام می شود. اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده و پس از مقایسه با وضعیت مطلوب در قالب نتایج و طی گزارش مکتوب به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه جهت بهره برداری ارسال می گردد. در نهایت نتایج و پیشنهادات مورد پیگیری قرار می گیرد.

 

دانشکده پرستاری و مامایی