به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
ارشد

فرم ها:

 

فرم های دفاع از عنوان:

 1. فرم تائیدیه استاد راهنما  - تهیه توسط دانشجو
 2. فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - پایان نامه - تهیه توسط دانشجو
 3. فرم دعوت نامه از استاتید جهت شرکت در جلسه

فرم های دفاع از پایان نامه:

 1. مدارک لازم فارغ التحصیل - تهیه توسط دانشجو
 2. تائیدیه فرم پیش دفاع توسط استاد راهنما - تهیه توسط دانشجو
 3. تایید شده پذیرش مقاله خارجی توسط استاد راهنما - تهیه توسط دانشجو
 4. فرم تائیدیه اساتید داور
 5. فرم اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه - تهیه توسط دانشجو
 6. فرم ارزشیابی
 7. فرم صورتجلسه

آئین نامه و مقررات های دفاع از پایان نامه:
 1. مراحل انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه
 2. نمونه فایل پایان نامه کارشناسی ارشد
 3. نحوه نگارش پایان نامه
 4. مقررات مربوط به تسويه حساب دانشجو پس از دفاع از پايان نامه
 5. مصوبه صورتجلسه هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 92/8/12
 6. شيوه برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه

توجه:
 1. برای دفاع از پایان نامه حداقل حضور در 3 جلسه دفاع الزامی می باشد
 2. برای دفاع از پایان نامه دانشجو ملزم به اخذ کد اخلاق و IRCT می باشد


سایر:

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی