صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تقویم دانشگاهی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
تقویم دانشگاهی

تقویم آموزشی دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


انتخاب واحد الکترونیکی          :   8 شهریور  لغایت  14 شهریور    (انتخاب واحد حضوری نداریم (از مراجعه حضوری به دانشکده خودداری نمایید))

آغاز و پایان آموزش                 :   شنبه  15 شهریور ماه 1399  لغایت  پنج شنبه  11 دی ماه 1399

حذف و اضافه                         :   2 هفته پس از شروع نیمسال

حذف اضطراری                       :   تا 3 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات   :   2 هفته از شنبه 13 دی ماه  لغایت پنج شنبه 25 دی ماه

 

برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. (جهت ورود کلیک نمایید)


 

 


دانشکده پرستاری و مامایی