صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تقویم دانشگاهی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
تقویم دانشگاهی

تقویم آموزشی دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96


انتخاب واحد الکترونیکی    :   14  الی 20  بهمن  ماه  96

شروع کلاسها                 :   21  بهمن  ماه  96

حذف و اضافه                  :   5  الی  6  اسفند  ماه  96

حذف اضطراری                :   26  اردیبهشت ماه  97

پایان کلاسها                  :   30  خرداد  ماه  97

شروع امتحانات               :   2  تیر ماه  97

پایان امتحانات                 :   14 تیر ماه 97


ضمنا :  انتخاب واحد دانشجویان ورودی نیمسال دوم به صورت انتخاب واحد جمعی از طرف دانشکده صورت می گیرد.
برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. 

  جهت ورود کلیک نماییددانشکده پرستاری و مامایی