به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
Alizadeh.S

گروه مامایی:


نام: سعیده

نام خانوادگی: علیزاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: مشاوره در مامایی

ایمیل: saeeideh.alizadeh@gmail.com

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی