به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
Najjarzadeh.M

گروه مامایی:


نام: مریم

نام خانوادگی: نجارزاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی phD

رتبه علمی: مربی

گرایش: آموزش پزشکي

ایمیل: maryam.najjarzadeh@gmail.com

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی