به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
Nabizadeh.M

گروه مامایی:


نام: ماهرخ

نام خانوادگی: نبی زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: آموزش پزشکی

ایمیل: madok_moon233@yahoo.com

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی