به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
AshrafRezaei.N

گروه مامایی:


نام: نیره

نام خانوادگی: اشرف رضایی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: مامایی

ایمیل: nayer_rezaee@yahoo.com

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی