به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
Rahmatnejhad.L

گروه مامایی:


نام: لیلی

نام خانوادگی: رحمت نژاد

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: بهداشت مادر و کودک

ایمیل: leilirahmatnezhad@gmail.com

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی