به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
MoghaddamT.F

گروه مامایی:


نام: فاطمه

نام خانوادگی: مقدم تبریزی

مدرک تحصیلی: PhD

رتبه علمی: دانشیار

گرایش: تغذیه با گرایش مادر و کودک

ایمیل: fmtabrizi@gmail.com             

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی