به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
Rabieipour.S

گروه مامایی:


نام: سهیلا

نام خانوادگی: ربیعی پور

مدرک تحصیلی: PhD

رتبه علمی: دانشیار      

گرایش: بهداشت باروری

ایمیل: soheila80@yahoo.com

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی