به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
Ebrahimi.M

گروه مامایی:


نام: مرضیه

نام خانوادگی: ابراهیمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی (هیئت علمی)

گرایش: آموزش مامایی

ایمیل: mebrahimi11@yahoo.com

برنامه کاری: کلیک نمایید

طرح درس: کلیک نمایید

رزومه فارسی: کلیک نمایید

برگشت به صفحه قبلی

دانشکده پرستاری و مامایی