صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > برنامه ریزی درسی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
برنامه ریزی درسی

نام : زهرا

نام خانوادگی : طیبی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست : کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی

سمت : دبیر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

شرح وظایف واحد برنامه ریزی

 1. برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
 2. مطالعه، بررسی و همکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی
 3. بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط.
 4. انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروههای آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده در کلیه مقاطع با توجه به ضوابط دانشگاه.
 5. تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی و کارشناسی پرستاری و مامایی به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده
 6. ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در تمامی مقاطع به مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی درمانی دانشگاه و دانشکده
 7. تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 8. هماهنگی دفاع از عنوان پایان نامه دانشجویان ارشد با اساتید مربوطه
 9. هماهنگی دفاع نهایی از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 10. تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در تمامی مقاطع در هر ترم به تعداد دانشجویان
 11. عضو کمیته  نقل و انتقالات دانشجویان و تنظیم و ارسال جدول نقل و انتقالات از طریق سایت به دانشگاه
 12. صدور گواهی تدریس به اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 13. ثبت برنامه های کلاسی و امتحانی تمامی مقاطع تحصیلی در سایت سماء در هر ترم تحصیلی
 14. بررسی نقل و انتقالات دانشجویان مقصد از طریق سایت وزارت
 15. عضو کمیته پایش استانداردها و اعتبار بخشی دانشکده
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

سرفصل دروس:

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1393

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته مامایی سال 1391

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کاردانی فوریت های پزشکی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (phD) 

 

دفترچه های آموزشی:

دفترچه آموزشی Word
رشته های کارشناسی پرستاری ، مامایی و کاردانی فوریت های پزشکی بهار 96-95
کلیک کنید
 کارشناسی ارشد بهار 96-95
کلیک کنید
دکترای پرستاری بهار 96-95 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

برنامه های هفتگی و امتحانی:

برنامه امتحانی برای کلیه مقاطع و رشته ها پاییز 1397

برنامه هفتگی کارشناسی پرستاری پاییز  1397

برنامه هفتگی کارشناسی مامایی، ارشد، دکترا پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی پاییز 1397

 

برنامه کارآموزی ها :

 برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری (ارشد و کارشناسی) و فوریتهای پزشکی  پاییز 1397

برنامه کارآموزی دانشجویان دکترا پاییز 1397

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ارشد پاییز 1397

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی پاییز 1397

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ایثار پاییز 1397

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی خوی پاییز 1397

  

 

دانشکده پرستاری و مامایی