صفحه اصلی > تماس با ما > دفترچه تلفن دانشکده 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
دفترچه تلفن دانشکده

لیست شماره  تلفن های داخلی و مستقیم دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ( شماره تلفن های داخلی دانشکده در قالب فایل Word )

 

ردیف

نام واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

اسامی کارکنان

1

ریاست

202

32754916

آقای دکتر حبیب زاده

2

مسئول دفتر ریاست

201//205


32754916فاکس32754913


آقای  رضایی

3

معاونت پژوهشی

203

32754918

آقای دکتر بقایی

4

معاونت آموزشی

204

32754919

خانم دکتر همتی

5

مسئول دفتر معاونت آموزشی

246

 

خانم امین

6

رئیس اداره امور عمومی

100

32754920

اقای روستایی

7

دفترنهاد نمایندگی  مقام معظم رهبری

306

 

حاج آقا بیگی- خانم عبدالهی

8

حراست

219

32754922

خانم نیکو

9

کار گزینی

101

 

خانم صفری

10

امور مالی

111

32754912

آقای جعفر زاده-  خانم ها جهانی - شاکری

11

کارشناس پژوهش

1.04

 

خانم قادری

12

دبیر خانه

114

32754921

خانم فرضی زاده

13

انبار- روابط عمومی

110

 

خانم محمد زاده

14

آبدار خانه

109

 

خانم میهن گیر

15

اساتیدمامایی

217-229

 

خانم ها مسگرزاده -  رحمت نژاد- دکتر بایرامی

16

اساتید مامایی

221

 

خانم دکتر ربیعی پور

17

اساتید مامایی

118

 

خانم ها  اشرافی - نبی زاده  - بابایی - نجارزاده

18

اساتید پرستاری 1

117

 

اقای  رحمانی

19

اساتید پرستاری  2

317//142

116//451

خانم ها دکتر رادفر دکتر قوامی

20

اساتید پرستاری 3

132/107/131

 

خانم ها اسماعیلی- عظیم زاده-رحیمی- پورتیمور- چراغی

21

اموال

150

 

اقای قنبری

22

چاپ تکثیر

120

 

خانم اصغری

23

کارپردازی

323

 

اقای وهابی

24

نامه رسان

339

 

اقای صمدی

25

کتابخانه

121

 

خانم ها  علی محمدی -  پایان -  اقای رادمهر

26

دفتر مجله

305

32754910

خانم اشرف رضایی

27

استعدادهای درخشان

344

 

خانم دکتر جاسمی

28

اساتید مامایی

213

 

خانم محدثی

29

اداره آموزش

226// 231

32754914

خانمها جهانگیری -  طبیعت-  حسینی

30

کارشناس تحصیلات تکمیلی

291

 

خانم اتفاق

31

مسئول کلاسها وماشین نویس

355

32754914

آقای ستاره چشم

32

مدیر گروه مامایی

225

32754924

خانم دکتر مقدم

33

برنامه ریزی

228

32754915

خانم ها  طیبی  -  ابراهیمی

34

واحد کامپیوتر

222

32754960

اقای مهند س رضوی

35

مدیر گروه پرستاری

216

 

خانم دکتر رضایی

36

مدیر گروه پرستاری

215

32754925

اقای جعفری زاده

37

اساتید پرستاری

214//345

 

اقایان دکتر بقایی -  شمس

38

اساتید پرستاری

208

 

آقای دکتر اقاخانی

39

اساتید پرستاری

212

 

اقایان دکتر فیضی - مقدم

40

آبدار خانه

151

 

خانم بنیادی

41

پراکتیک    1

301

 

خانم ها   احمد زاده - رنجی

42

پراکتیک     2

302

 

خانم ها  احمد زاده -  رنجی

43

دفتر بسیج دانشجویی

325

 

آقای سعادت

44

رانندگان

124

 

آقایان عباسپور- حسن پور- قلی پور- میرزائی- تقی زاده

45

بوفه

119

 

 

46

تاسیسات

108

 

آقایان باقری - ابراهیمی -  محمدی

47

نگهبانی

123

 

 

48

اتاق همکاران خدمات

144

 

اقایان  سیف ا لله زاده-  جلیلی رضانژاد- اسماعیلی

49

اپراتور  تلفن

152//200/300

4- 32754961

آقای میلان          

برای آزاد کردن خط عدد صفر را بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی