صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تحصیلات تکمیلی > مدیر تحصیلات تکمیلی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیر تحصیلات تکمیلی


نام , نام خانوادگی : سهیلا ربیعی پور

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی   بهداشت باروری

ایمیل :   soheila80@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی