به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیر گروه

نام , نام خانوادگی : سهیلا ربیعی پور

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی بهداشت باروری

ایمیل :   soheila80@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

دانشکده پرستاری و مامایی