به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
دانشکده

اولويت هاي پژوهشي گروه هاي آموزشي دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1396-1395

 1. مسائل و مشکلات آموزشی
 2. مسائل و مشکلات مديريتي ( ساختار سازماني ، دانش مديريت و ...)
 3. مسائل و مشکلات باليني ( با توجه به بار بيماري ها و الگوي توزيع بيماري هاو ...)
 4. مسائل مرتبط با پرستاري جامعه نگر ( سالمندان ، جوانان ، زنان ، نوزادان ، کودکان و...)
 5. افق هاي آموزش پرستاري و مامايي
 6. انجام پژوهش هاي مرتبط ( ايمني بيمار ، سرطان ، مديريت درد ،  آموزش باليني و مراقبت در منزل ، آموزش به بيمار)

 

Nursing clinical, managerial and educational research priorities

Clinical

 1. *Outcomes of care delivery                   
 2. *Staffing issues in practice                                
 3. *Communication in clinical practice
 4. Quality assurance in practice                 
 5. Nursing practice roles                                          
 6. Psychological care concerns      
 7. Ethical concerns                                                    
 8. Specialist and advanced practice roles           
 9. Physical care concerns                            
 10. Nurses’ attitudes to specific patient/client groups

 

Management

 1. *Recruitment and retention of nurses                        
 2. *Nursing input into health policy and decision making     
 3. Role of nurse managers                                      
 4. Health and safety in practice                                         
 5. Quality assurance and standards of care       

 

Education

 1. Research and evidence-based practice                       
 2. Career planning and professional/ educational development
 3. Outcomes and effectiveness of education
 4. Undergraduate/pre-registration clinical learning
 5. Clinical education links between service and
 6. Academic organizations
 7. Educational needs analysis
 8. Professional appraisal and staff development
 9. Models of course delivery
 10. Recruitment and retention related to nurse education

 

Seminar in research

Topics were then classified as:

 1. patient‐focused
 2. organization‐focused
 3. staff/professional‐focused
 4. science ‐focused.


Topics may be selected from the following PHD research areas.

 1. Clinical intervention studies which will generate evidence based nursing practice.
 2. Practice standards in various nursing specialties.
 3. Nursing education – measurement, evaluation of competencies, innovation in Iran
 4. Teaching strategies.
 5. Manpower planning.
 6. Costs benefit analysis.
 7. Quality assurance in education and practice.
 8. Development of tools
 9. Testing of nursing theories and models and theory development.
 10. Impact studies, which are having policy implication for nursing education and service.
 11. Independent nursing practice

 

 

 

 


دانشکده پرستاری و مامایی