صفحه اصلی > واحد اداری و مالی > چاپ و تکثیر 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
چاپ و تکثیر


قیمت ارائه خدمات چاپ وتکثیر دانشکده:

ردیف نوع و مشخصات مقدار قیمت واحد
1 هزينه پرینت يك رويه يك برگ 540 ریال
2 هزينه پرینت دو رويه دو برگ 540 ریال
3 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A4 يك برگ 420 ریال
4 هزينه كپي دو رويه از كاغذ A4 دو برگ 520 ریال
5 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A5 يك برگ 200 ریال
6 هزينه كپي دو رويه از كاغذ A5 دو برگ 200 ریال
7 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A3 يك برگ 300 ریال
8 هزينه كپي کتابی تکرو يك برگ 380 ریال
9 هزينه كپي کتابی دو رو يك برگ 520 ریال
10 پو شه فنری    يك عدد 20000 ریال
11 شیرازه يك عدد 8500 ریال

 

خدمات چاپ و تکثیر اصغری


بمدیریت: خانم نسرین اصغری

متصدی چاپ و تکثیر: خانم اصغری

خدمات:  تکثیر - پرینت - اسکن اوراق اداری ، آموزشی و دانشجویی با استفاده از دستگاه چاپ - زیراکس  و پرینتر و ...

مدت قرارداد از تاریخ 96/11/15 لغایت 97/11/14

ساعات کاری:  چاپ و تکثیر همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی و روزهای پنجشنبه ازساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری اماده ارائه خدمات می باشد

 

تصاویر:               1                  2                  3                 4    

  

اجاره نامه چاپ و تکثیر

دانشکده پرستاری و مامایی