صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > معاون آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
معاون آموزشی

نام , نام خانوادگی : دکتر معصومه همتی مسلک پاک

رتبه علمی : دانشیار 

رشته تحصیلی   PhD  داخلی جراحی

ایمیل :  hemmatma@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید


دانشکده پرستاری و مامایی