به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
فرم ها

 

فرم ها:

 

عنوان مطالب

Word

Pdf

پروپوزال کیفی
کلیک کنید -
فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد کلیک کنید -
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - پروپوزال کلیک کنید کلیک کنید
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - پایان نامه کلیک کنید کلیک کنید
آئین نامه چاپ پایان نامه کلیک کنید کلیک کنید
آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي کلیک کنید کلیک کنید
اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه کلیک کنید کلیک کنید
تاييديه اعضاي هيات داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه کلیک کنید کلیک کنید
درخواست ارائه پيش دفاع از پايان نامه کلیک کنید کلیک کنید
دستورالعمل تحويل پايان‌نامه به فرمت الكترونيكي کلیک کنید کلیک کنید
صفحه بزبان انگلیسی کلیک کنید کلیک کنید
صورت جلسه ارائه شفاهي گزارش پايان نامه کلیک کنید کلیک کنید
طرح تحقيق پايان نامه کارشناسی ارشد کلیک کنید کلیک کنید
فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما کلیک کنید کلیک کنید
فرم صورتجلسه و درخواست هزينه کلیک کنید
کلیک کنید
فرم کلی رضایت آگاهانه کلیک کنید کلیک کنید
فرم گزارش سه ماهه کلیک کنید کلیک کنید
مقررات مربوط به تسويه حساب دانشجو پس از دفاع از پايان نامه کلیک کنید کلیک کنید
نمونه برگه صفحه عنوان پايان نامه کلیک کنید کلیک کنید
شيوه برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه - کلیک کنید
نحوه دفاع از پايان نامه - کلیک کنید
مجموعه فرم های 1 کلیک کنید کلیک کنید
مجموعه فرم های 2 کلیک کنید کلیک کنید
فرایند شروع به تحصیل دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد - کلیک کنید
نمونه فایل پایان نامه کارشناسی ارشد کلیک کنید کلیک کنید
نحوه نگارش پایان نامه کلیک کنید -
مراحل انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه - کلیک کنید
مصوبه صورتجلسه هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ  92/8/12 کلیک کنید -
صورتجلسه دفاع از پایان نامه
کلیک کنید -
فرم رساله دکترا کلیک کنید -


دانشکده پرستاری و مامایی