صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته عفاف و حجاب 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته عفاف و حجاب

اعضاء :

  1. رئیس دانشکده
  2. معاون پژوهشی
  3. معاون آموزشی
  4. مدیر گروه پرستاری
  5. مدیر گروه مامایی
  6. مدیر تحصیلات تکمیلی
  7. رئیس اداره اموزش 
  8. آقای شمس الدین شمس 
  9. رئیس اداره امور عمومی
  10. نماینده حراست


هدف : جهت اجرایی نمودن راهبردهای فرهنگ عفاف و حجاب دانشکده و ارج نهادن به ارزشهای والای فرهنگ ایرانی و فراهم سازی فضای سالم در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی افراد ( کارکنان - دانشجویان )


دانشکده پرستاری و مامایی