صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
شورای آموزشی

 

اعضاء شورای آموزشی :      (جهت مشاهده اطلاعات بیشتر اعضاء بر روی اسامی کلیک نمایید )

 1. دکتر آرام فیضی - رياست دانشکده
 2. دکتر رحیم بقایی - معاون پژوهشی
 3. حسین جعفری زاده - معاون آموزشی
 4. دکتر رقیه بایرامی - مدير تحصیلات تکمیلی
 5. دکتر لیلا آلیلو - مدیر گروه کارشناسی، ارشد و دکترای پرستاری
 6. رقیه اسماعیلی - مدیر گروه کارشناسی پرستاری و کاردانی فوریت
 7. مریم مسگرزاده - مدیر گروه کارشناسی و ارشد مامایی
 8. رقیه عظیم زاده - مسئول اساتید راهنما
 9. دکتر یاسر مرادی - مسئول Edo
 10. نسرین جهانگیری – رئیس اداره آموزش
 11. زهرا طیبی - دبیر شورا

وظايف شوراي آموزشی :

 1. برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد.
 2. تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه
 3. بررسی تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 4. بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیتهای آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه
 5. هماهنگی میان گروه ها و بخشها در ارائه دروس مشترک
 6. اتخاذ و تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضویت هیئت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضاء و هیئت علمی هر گروه
 8. پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی
 9. بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
 10. بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه

 

دانشکده پرستاری و مامایی