English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

ارتباط با دانش آموختگان:

 

دانش آموخته گرامی

با سلام

از آنجایی که مشارکت دانش آموختگان هر رشته تحصیلی و به اشتراک گذاری تجارب ارزنده آنها نقش غیرقابل انکاری در اصلاح و توسعه فرایندهای یادگیری_یاددهی و قابلیت بکارگیری دانش کسب شده دردروندهای آموزشی خواهد داشت، مزید امتنان خواهد بود با به اشتراک گذاری تجربه شخصی خود در خصوص محتوا و اجرای آئین نامه آموزشی دوره آموزش پرستاری و مامایی ما را در این رسالت یاری فرمایید. مسلما نظرات شما بدون ذکر نام و مشخصات فرد بررسی و در جلسات گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.


لطفا فرم های زیر را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل nursing-college@umsu.ac.ir ارسال فرمایید. در صورت ارائه نظرات خود، با شماره 04432754961 با داخلی 216 یا 225 تماس حاصل فرمایید.


فرم نظرسنجی از دانش آموختگان

پرسشنامه پيمايش وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه