English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

ارتباط با فارغ التحصیلان:

دکترای پرستاری:

دانش آموخته گرامی

با سلام

از آنجایی که مشارکت دانش آموختگان هر رشته تحصیلی و به اشتراک گذاری تجارب ارزنده آنها نقش غیرقابل انکاری در اصلاح و توسعه فرایندهای یادگیری_یاددهی و قابلیت بکارگیری دانش کسب شده و عینی تر و موثرتر نمودن روندهای آموزشی خواهد داشت، مزید امتنان خواهد بود با به اشتراک گذاری تجربه شخصی خود در خصوص محتوا و اجرای آئین نامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ما را در این رسالت یاری فرمایید. مسلما نظرات شما بدون ذکر نام و مشخصات فرد بررسی و در جلسات گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

لطفا برای ارائه نظرات خود با شماره 04432754961 با داخلی 216 یا 225 تماس حاصل فرمایید.

 

فرم شماره یک: ارزیابی توانمندیهای عمومی و اختصاصی فارغ التحصیلان

 

ارشد مامایی

کارشناسی مامایی