English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

معرفی تحصیلات تکمیلی....

دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه از سال 1387 با پذیرش 4 دانشجو اقدام به آموزش اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مراقبت های ویژه نموده و در سال 1389 رشته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش داخلی-جراحی و در ادامه در سال 1392 به ترتیب اقدام به جذب دانشجویان ارشد در رشته های روان پرستاری و مشاوره در مامایی از داخل و خارج از کشور نمود. دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1395 اولین دوره دکتری Ph.D پرستاری را با ثبت نام از 3 دانشجو آغاز و تاکنون بیش 290 دانشجو را در رشته های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری توانسته است فارغ التحصیل نماید. این دانشکده همچنان به روند توسعه کمی و کیفی خود برابر برنامه راهبردی خود ادامه خواهد داد و در چشم انداز خود تبدیل شدن به یکی از قطب های علمی و پژوهشی کشور را پیش رو دارد.