صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اداره آموزش > امکانات، آمار، مقررات و ... 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
امکانات، آمار، مقررات و ...

امکانات آموزشی:

 1. یازده کلاس هر کدام  شامل 50 صندلی دانشجویی و 11 دستگاه ویدئو پروژکتور به همراه پرده و ریموت کنترل و 11 دستگاه کامپیوتر و 11 دستگاه اورهد
 2. اتاق ارشد با 6 دستگاه کامپیوتر
 3. کلاس و اتاق دکتری با 6 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پروژکتور به همراه پرده و ریموت کنترل

 

نرم افزارهای مورد استفاده :

 1. برنامه آموزشی سماء
 2. برنامه تصحیح و تحلیل آزمونها
 3. برنامه اتوماسیون اداری  

 

رسالت:

برنامه ریزی ، سازماندهی،هماهنگی امور آموزشی دانشجویان در راستای رسالت دانشکده کنترل و نظارت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی

 

وظایف:

انجام کلیه امور آموزشی مربوط به ثبت نام ،انتخاب واحد،برگزاری کلاسها و امتحانات ، اعلام نمرات و فراغت از تحصیل دانشجویان مقاطع کاردانی،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 

شیوه نامه برگزاری امتحانات (جهت نمایش روی متن کلیک نمایید)

فرآیندها  (جهت نمایش روی متن کلیک نمایید)

آئین نامه های آموزشی : (جهت نمایش روی متن کلیک نمایید)

 آئيـن نامـه انضبـاتي دانشجـويي: (جهت نمایش روی متن کلیک نمایید)

 

آمار دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی نیمسال اول 1400 :

 1. phD پرستاری - 12 دانشجو
 2. کارشناس ارشد دانشجویان خارجی - 9 دانشجو
 3. کارشناس ارشد پرستاری ویژه - 20 دانشجو
 4. کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی - 30 دانشجو
 5. کارشناس ارشد روانپرستاری - 25 دانشجو
 6. کارشناس ارشد مشاوره در مامایی - 32 دانشجو
 7. کارشناس پرستاری - 311 دانشجو
 8. کارشناس مامایی - 88 دانشجو
 9. کاردانی فوریت های پزشکی - 35 دانشجو

 

برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی: (جهت نمایش روی مقطع مورد نظر کلیک نمایید)

 1. کارشناسی و کاردانی
 2. ارشد
 3. دکترا

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی