صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اداره آموزش > کارشناسان آموزش 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کارشناسان آموزش

کارشناسان آموزش:

 

 

 

 


 

 

 

نام : عفت

 نام خانوادگی : آرایش طبیعت

 مدرک تحصیلی :کارشناس علوم تربیتی و مشاوره

 پست :کارشناس آموزش

شماره تماس:

مستقیم:  32754914
تلفنخانه:  32754961 الی 32754964
داخلی:    226

 

 


 

 

 

 

 

 

نام : سیده مریم

نام خانوادگی : حسینی

مدرک تحصیلی :کارشناس علوم تربیتی

پست :کارشناس خدمات آموزشی و تحلیل آزمون

شماره تماس:

مستقیم:  32754914
تلفنخانه:  32754961 الی 32754964
داخلی:    231

 

 


 

 

 

 

 

 

نام : آهنگ

نام خانوادگی : رنجی

مدرک تحصیلی :

پست :کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس:

مستقیم:  32754914
تلفنخانه:  32754961 الی 32754964
داخلی:   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

نام : تورج 

 نام خانوادگی : علیشاهی

 مدرک تحصیلی : دیپلم

 پست ها :

 1. متصدی خدمات آموزشی
 2. مسئول امور کلاسها
 3. کارشناس گروه پرستاری

شماره تماس:

مستقیم:  32754914
تلفنخانه:  32754961 الی 32754964
داخلی:    355


 

شرح وظایف کارشناسان آموزش

 1. راهنمايي و مشاوره دانشجويان در امور آموزشي
 2. ثبت برنامه ترمي گروه‌هاي آموزشي در نرم‌افزار سما و اختصاص كلاس به هر درس در بازه‌هاي زماني معين
 3. انجام رفع نقص انتخاب واحد دانشجويان در بازه زماني تعيين‌شده در تقويم داخلي آموزش
 4. انجام حذف اضطراري تكدرس در بازه زماني مصوب در شوراي آموزشي دانشگاه
 5. استخراج گزارش تخلفات انتخاب واحد، كسر يا اضافه واحد (با توجه به دوره، مقطع و وضعيت تحصيلي دانشجو) و گزارش عدم رعايت پيش‌نياز و اعلام آن به مدير گروه و پيگيري پاسخ و نهايتاً اعمال آن در نرم‌افزار توسط مسئول آموزش دانشكده
 6. استخراج گزارش دانشجويان مشروط در هر ترم و گزارش دانشجويان اخراج آموزشي (۳ ترم مشروط متوالي يا ۴ ترم مشروط متناوب براي ورودي‌هاي قبل از ۹۱۱: ۳ نيمسال مشروط، اعم از متوالي يا متناوب، براي ورودي‌هاي ۹۱۱ و بعد آن) و صدور حكم و ارائه آن به مدير گروه جهت اعلام به دانشجو و ارسال رونوشت به اداره خدمات آموزشي جهت درج در پرونده
 7. راهنمايي دانشجويان اخراج آموزشي (سه ترم متوالي يا چهار ترم متناوب) به كميسيون موارد خاص دانشگاه و تكميل فرم‌هاي مربوطه
 8. راهنمايي دانشجويان ذينفع در خصوص اخذ درس به صورت معرفي به استاد و ارائه فرم مربوطه پس از مطابقت شرايط دانشجو با آيين‌نامه‌هاي مصوب
 9. تطبيق و كنترل واحدهاي دانشجويان هنگام فارغ‌التحصيلي با سرفصل مصوب رشته و، در صورت تأييد اتمام دروس، امضاء كارنامه و ارائه به مدير گروه جهت تأييد نهايي
 10. ارائه فرم‌هاي تسويه حساب ميهمان، انتقال و فارغ‌التحصيلي و فرم‌هاي اوليه مرخصي و انصراف به دانشجويان و راهنمايي آنان
 11. انتخاب واحد دانشجويان ميهمان و انتقالي، و انتقالي توأم با تغيير رشته
 12. تكميل اطلاعات مربوط به فرم‌هاي درون‌دانشگاهي و برون‌دانشگاهي در خصوص دانشجويان دانشكده (معدل، واحدگذرانده، تعداد مشروطي، اخراجي و . . .)
 13. برگزاري امتحانات و حضور و غياب دانشجويان در جلسه امتحان پايان نيمسال
 14. تهيه كارنامه ترم و كل جهت ارائه به بخش‌هاي درونِ دانشگاه (با تأييد مسوول آموزش دانشكده) و بيرون دانشگاه (با امضاء معاون آموزشي دانشكده)
 15. تهيه گزارش دانشجويان برتر در هر ترم جهت تخفيف شهريه
 16. تكميل اطلاعات كاتالوگ رشته براي هر ورودي
 17. بررسي نمرات گزارش نشده نيمسال‌هاي قبل در هر ترم و پيگيري آن از طريق گروه
 18. صدور گواهي اشتغال به تحصيل به سازمان‌ها و نهادها
 19. صدور گواهي تعداد واحد گذرانده و معدل كل براي دانشجويان شاغل به تحصيل
 20. صدور كارنامه نيمسال و كارنامه ۲ نيمسال بنا به تقاضاي دانشجو (به استثنا دانشجويان ميهمان)
 21. صدور گواهي رتبه در نيمسال براي دانشجويان شاغل به تحصيل
 22. صدور نامه معرفي به سازمان‌ها، ادارات و كتابخانه‌ها براي دانشجويان شاغل به تحصيل براي استفاده از امكانات
 23. تحويل كارت دانشجويي به دانشجويان
 24. انجام ساير موارد آموزشي درون‌دانشگاهي با نظر معاون آموزشي دانشكده
 25.  اشراف کامل کارشناسان به آئین نامه های آموزشی و بخشنامه های الحاقی آن (همزمان با صدور آنان) جهت راهنمایی صحیح دانشجویان که لازمه این کار برگزاری کارگاه می باشد.
 26. بررسی پرونده (شامل جدید الورود و تأخیری) از لحاظ ارائه نمودن اصل مدرک پایه معتبر، تصویر شناسنامه و کارت ملی، عکس و آدرس دقیق دانشجو، تاییدیه تحصیلی و فرم های ثبت نامی تکمیل شده (به انضمام تعهدات لازم توسط دانشجو)
 27.  بغل نویسی پرونده توسط کارشناسان، با توجه به مدارک درخواستی در ظهر پرونده و همچنین اعلام نواقص به دانشجو.
 28. ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید و تأخیری، شامل بررسی وضعیت مدرک پایه و تطابق آن، مطابقت مشخصات شناسنامه با لیست آزمون و رفع مغایرت
 29. بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد اخذ شده در نیم سال های تحصیلی و بررسی وضعیت تحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه (ماده 46 و تبصره های آن) و همچنین دانشجویانی که خلاء تحصیلی و عدم مراجعه داشته اند و اعلام به دانشجو بر اساس ائین نامه آموزشی،
 30. انجام و بررسی و تطابق دروس معادل سازی شده براساس بخشنامه های مربوطه (در صورت داشتن معادل سازی)
 31. بررسی وضعیت میهمانی، انتقالی و تطابق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه به استناد مجوز های لازم(در دانشكده هايي كه كارشناس خدمات آموزشي تعريف شده است اين بند به عهده فرد مذكورمي باشد)
 32. تکمیل فرم های مربوطه به میهمان و انتقال دانشجویان از جمله اعلام وضعیت، کارنامه، سند پذیرش و ...
 33. ثبت و بررسی و نوع مرخص های دانشجو به استناد مصوبه شورا در کارنامه و سوابق تحصیلی دانشجو
 34. صدور مجوز ماده 47 آئین نامه آموزشی و راهنمایی دانشجو در خصوص اخذ دروس ماده 47
 35. بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر (حتی در صورت داشتن معرفی به استاد)جهت تسریع در امر فارغ التحصیلی از لحاظ موجود بودن کلیه مدارک پایه اولیه و مدارک لازم جهت صدور مدرک در کمترین و کوتاه ترین زمان ممکن. لازم به تذکر است در صورت داشتن معرفی به استاد، میهمانی، انتقالی، معادل سازی، طرح ضیافت، سهمیه شاهد و غیره مدارک لازم آن در پرونده موجود باشد. و انجام کلیه موارد لازم برای فراغت از تحصیل دانشجویان ارجاع پرونده به فارغ التحصیلان دانشکده ها
 36. الزام و پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های اشتغال به تحصیل، واحد های گذرانده شده، تحقیق و پژوهش
 37. استعلام از آموزشگاه قبلی دانشجویان جهت اخذ تاییدیه و ریز نمرات تحصیلی مقاطع قبل (ویژه کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 38. در خصوص تنظیم شورا و درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاص (واحد، استان و سازمان) با هماهنگی و مجوز مدیر گروه مربوطه قابل انجام می باشد. (از جمله درخواست كارداني در رشته، مجوز معرفی به استادبیش از 4 واحد، افزایش سنوات، حذف پزشکی و ...) و بعد از اخذ مجوز لازم انجام مکاتبات جهت برطرف شدن مشکلات موجود
 39. بررسی انتخاب واحد دانشجویان در خصوص عدم رعایت پیش نیاز و رعایت سقف واحد و ارسال نامه به دانشجویان در این خصوص. هرچند مسئولیت عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس بر اساس چارت به عهده دانشجو می باشد.
 40. اعلام اسامی دانشجویان ممتاز جهت تخفیف شهریه
 41. اعلام فارغ التحصیلان رتبه اول و دوم و صدور فرم 11
 42. گرفتن اخذ مجوز افزایش سنوات برای مشمولین وقرار دادن مجوز در اختیار کارشناس امور مشمولین واحد

 

شرح وظایف کارشناس تحلیل آزمون

 1. اسکن پاسخنامه های امتحانی
 2. استفاده از نرم تحلیل آزمون و ارسال نتایج تحلیل به اساتید و بازخورد به EDC  دانشگاه

 

شرح وظایف مسئول امور کلاسها و ماشین نویس

 1. تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و آزمایشگاهی) قبل شروع هر نیمسال
 2. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید
 3. تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته ۱۰ به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران
 4. هماهنگی با نمایندگان کلاسها(دانشجویان) جهت امور مربوط به کلاسها
 5. کنترل وسایل سمعی و بصری(اورهد، ویدئوپروژکتور، اسلاید، کیس های مورد استفاده در آموزش...) قبل از شروع کلاسها و در طول ترم هماهنگی با مدیر اموراداری در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی دستگاههای کلاس
 6. هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان(خوابگاهی، بیمارستانها، آزمایشگاهها و ..) با واحد نقلیه بصورت روزانه و هفتگی
 7. جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها(تئوری و آزمایشگاه) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجویان
 8. اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب(در بوردهای مربوطه)برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها
 9. هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها
 10. هماهنگی با دانشکده پزشکی جهت برگزاری زمان کلاسهای عملی و آزمایشگاهی دانشجویان
 11. چک روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید
 12. همکاری در برگزاری امتحانات
 13. هماهنگی و همکاری در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری
 14. همکاری در دریافت سئوالات اساتید
 15. همکاری در پیگیری، تکثیر سوالات و آماده سازی برگه های امتحانی
 16. همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان
 17. هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله
 18. شرح کارهای انجام شده سرفصلی و در موارد مهم بصورت جزیی و هفتگی به مسئول آموزش

 


 

دانشکده پرستاری و مامایی