صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > واحد it دانشکده 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
واحد it دانشکده

نام: اسلام

نام خانوادگی: رضوی

مدرک تحصیلی: ارشد کامپیوتر (نرم افزار)

پست: مسئول it

ایمیل:   razavi.i@umsu.ac.ir  و   is.razavi@gmail.com

تلفن مستقیم: 32754960

تلفنخانه: 32754961-32754962-32754963-32754964

شماره داخلی:  222

 

مسئولتها    شرح وظایف    امکانات سخت افزاری      ساعات کاری سالن کامپیوتر      مطالب آموزشی      FTP دانشکده پرستاری          سایت مدیریت IT دانشگاه

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی