English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٤ بهمن ١٤٠١

دانش آموخته گرامی


با سلام


از آنجایی که مشارکت دانش آموختگان هر رشته تحصیلی و به اشتراک گذاری تجارب ارزنده آنها نقش غیرقابل انکاری در اصلاح و توسعه فرایندهای یادگیری_یاددهی و قابلیت بکارگیری دانش کسب شده و عینی تر و موثرتر نمودن روندهای آموزشی خواهد داشت، مزید امتنان خواهد بود با به اشتراک گذاری تجربه شخصی خود در خصوص محتوا و اجرای آئین نامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ما را در این رسالت یاری فرمایید. مسلما نظرات شما بدون ذکر نام و مشخصات فرد بررسی و در جلسات گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.


لطفا برای ارائه نظرات خود با شماره 04432754961 با داخلی 216 یا 225 تماس حاصل فرمایید.


فرم شماره یک: ارزیابی توانمندیهای عمومی و اختصاصی فارغ التحصیلان