English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٤٠٢

برنامه کلاسی، امتحانی و کارگاههای دانشجویان Ph.D:

 

برنامه های هفتگی:

دکتری پرستاری

 

برنامه های امتحانی:

دکتری پرستاری

 

برنامه های کارگاهها:

برنامه کلی کارگاههای  اجباری دانشجویان Ph.D

لیست کارگاههای اجباری دانشجویان Ph.D در نیمسال اول 1402-1401