به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
لیست دانشجویان

لیست دانشجویان دکترای تخصصی پرستاری از سال 1395:

رديف    شماره دانشجويي    نام خانوادگي    

        
1      9515122001          ميهن دوست- سعدي 

2      9515122002          حسين زادگان - فريبا   

3      9515122003          مختاري- ليلا  

4    9610401002         خرسندي- فاطمه 

5    9610401001         سلماني آذر- نوشين 

6    9610401003         زينالي- ژاله

7      9615122001          مرادي- خليل  

8      9615122002          بافنده زنده- مصطفي  

9      9715122001          كاظمي - سحر   

10      9715122002          آجوداني - فردين   

11      9815122001          محمدي-فرشاد   

12      9815122003          نمدي آبگرمي- فريده  

13    9910401001         پورحسين  فوكلايي-سكينه  

14    9915122001         ملازاده لله لو-فرزين   

15    9915122002         اميري-الهام  

16    40015122001            مهری علویانی

17     40015122002     رقیه عظیم زاده

دانشکده پرستاری و مامایی