English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢

فرم ها:

 

فرم های دفاع از عنوان:

 1. فرم تائیدیه استاد راهنما  - تهیه توسط دانشجو
 2. فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - پایان نامه - تهیه توسط دانشجو
 3. فرم دعوت نامه از استاتید جهت شرکت در جلسه

فرم های دفاع نهایی از پایان نامه:

 1. فرم دفاع نهایی - تهیه توسط دانشجو
 2. فرم تائیدیه اساتید داور
 3. فرم اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه - تهیه توسط دانشجو
 4. فرم ارزشیابی
 5. فرم صورتجلسهآئین نامه و مقررات های دفاع از پایان نامه:
 1. مراحل انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه
 2. نمونه فایل پایان نامه کارشناسی ارشد
 3. نحوه نگارش پایان نامه
 4. مقررات مربوط به تسويه حساب دانشجو پس از دفاع از پايان نامه
 5. مصوبه صورتجلسه هفتمين جلسه شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 92/8/12
 6. شيوه برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه

توجه:
 1. برای دفاع از پایان نامه حداقل حضور در 3 جلسه دفاع الزامی می باشد
 2. برای دفاع از پایان نامه دانشجو ملزم به اخذ کد اخلاق و IRCT می باشد


سایر:

 

فرآیندها:

 1. فرایند تا دفاع نهایی پایان نامه
 2. فرآیند فراغت از تحصیل پس از دفاع نهایی پایان نامه
 3. فرایند تصویب پروپوزال پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 4. فرایند شروع به تحصیل دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی ارشد