به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیرگروه

مدیر گروه دکترای پرستاری :


نام , نام خانوادگی : دکتر لیلا آلیلو

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی   آموزش پرستاری

ایمیل :    aliluleyla@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی