English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

سرفصل دروس:

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1393
مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1401
مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته مامایی سال 1391
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کاردانی فوریت های پزشکی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی فوریت های پزشکی

 

دفترچه های آموزشی:

رشته های کارشناسی پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی


برنامه های هفتگی، امتحانی و ریز برنامه های کلاسی:

برنامه هفتگی کارشناسی پرستاری پاییز 1402

برنامه هفتگی کارشناسی مامایی پاییز 1402

برنامه هفتگی کارشناسی و کاردانی فوریتهای پزشکی پاییز 1402

 

برنامه امتحانی کارشناسی پرستاری پاییز 1402

برنامه امتحانی کارشناسی مامایی و فوریت پاییز 1402

 

 

برنامه کارآموزی ها :

برنامه کاراموزی کارشناسی پرستاری پاییز 1402

برنامه کاراموزی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پاییز 1402

برنامه کارآموزی کارشناسی مامایی پاییز 1402

 

 

کارگاه های اجباری:

ترم1 - مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده - 4 ساعت

        مهارتهای زندگی - 4 ساعت

ترم2 - کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان - 2 روز

        آشنایی با مخاطات شغلی - 1 روز

ترم3 - ایمنی به مددجو - 4 ساعت

        آموزش به مددجو و خانواده - 3 ساعت

        اخلاق حرفه ای - 4 ساعت

ترم4 - اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی - 3 ساعت

ترم5 - نقش پرستار در پدافند غیرعامل - 1 روز

        جایگاه پرستار در پزشک خانواده - 1 روز


سایر:

كدهاي ملي اخلاق در حرفه پرستاري

منشور حقوق بیمار