صفحه اصلی > EDO > واحدها > کمیته دانشجویی توسعه آموزش 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته دانشجویی توسعه آموزش

کمیته دانشجویی توسعه آموزش


 

دبیر کمیته: نیما صادق زاده

رتبه علمی: دانشجوی ارشد

گرایش: روان پرستاری

ایمیل: nima.sadeghzadeh97@gmail.com

 

وظایف:

  1. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرحها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  2. انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان درحیطه آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه
  3. ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقاء کیفی آموزشی
  4. بستر سازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
  5. برگزاری جلسات دوره ای با دانشجویان عضو کمیته مشورتی
  6. ارائه گزارش عملکرد به دفتر EDO دانشکده
  7. شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی