صفحه اصلی > EDO > واحدها > کمیته دانشجویی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته دانشجویی

 

کمیته دانشجویی


سرپرست کمیته: فرشاد محمدی (دانشجوی PhD پرستاری)

دبیر کمیته: فرزین ملازاده  (دانشجوی PhD پرستاری)

وظایف:

  1. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرحها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  2. انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان درحیطه آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه
  3. ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقاء کیفی آموزشی
  4. بستر سازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
  5. برگزاری جلسات دوره ای با دانشجویان عضو کمیته مشورتی
  6. ارائه گزارش عملکرد به دفتر EDO دانشکده
  7. شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی