English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

مسئول Edo


نام: سیما

نام خانوادگی: پورتیمور

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا

رتبه علمی:  مربی

گرایش: نوزادان

ایمیل: simapure@yahoo.com

 وظایف:  کلیک کنید

چشم انداز: دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در نظر دارد در 2 سال آینده رتبه نخست را در بین دفاتر توسعه دانشگاه کسب نموده و دانشکده را در جهت رسیدن به تعالی یاری نماید.