English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

واحد توانمندسازی و آموزش


مسئول واحد:

نام:فریبا

نام خانوادگی: حسین زادگان

مدرک تحصیلی: دکترا

رتبه علمی: استادیار

گرایش: داخلی جراحی

ایمیل: f.hosseinzadegan62@gmail.com

  وظایف:

  1. نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی و الویت‌بندی نیازهای آموزشی
  2. ارتقاء روشهای تدریس
  3. آموزش شیوه های نوین در فرایندهای یادگیری و یاددهی به اعضائ هیات علمی
  4. تدارک برنامه های مختلف آموزشی (ژورنال کلاب، کارگاه آموزشی، کنفرانس علمی و...)
  5. تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرآیندهای یاددهی یادگیری (روش های نوین تدریس و ارزشیابی و....).