صفحه اصلی > EDO > واحدها > واحد برنامه ریزی درسی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
واحد برنامه ریزی درسی

واحد برنامه ریزی درسی


مسئول واحد:

نام: روزیتا

نام خانوادگی: چراغی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: داخلی جراحی

ایمیل: rozitacheraghi@gmail.com

 وظایف:

  1. طرح دوره ها و طرح دروس، متناسب با وضعیت موجود و همچنین تدوین و اصلاح آنها در جهت پاسخگویی به نیاز جامعه جزء اولویتهای این واحد می باشد.
  2. پیگیری و تاکید بر تدوین و بروز رسانی طرح دوره و طرح دروس اعضاء هیئت علمی
  3. دریافت طرح دوره و طرح درس از گروههای آموزشی و بارگذاری آنها در سایت دانشکده
  4. ارائه بازخورد از طرح دوره های بارگذاری شده به معاونت آموزشی دانشکده و مدیران گروههای آموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی