صفحه اصلی > EDO > واحدها > واحد استعداد درخشان 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
واحد استعداد درخشان

 

واحد استعداد درخشان


مسئول واحد:

نام: مهری

نام خانوادگی: علویانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: بهداشت جامعه

ایمیل: malavian@yahoo.com

 وظایف:

  1. هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
  2. برگزاری کارگاههای آموزشی
  3. شناسایی و ایجاد آمادگی در برای حضور در المپادهای دانشجویی

دانشکده پرستاری و مامایی