English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

واحد استعداد درخشان


مسئول واحد:

نام: نیلوفر

نام خانوادگی: نجفعلی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: پرستاری کودکان

ایمیل: niloo.7430@gmail.com

 وظایف:

  1. هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
  2. برگزاری کارگاههای آموزشی
  3. شناسایی و ایجاد آمادگی در برای حضور در المپادهای دانشجویی