صفحه اصلی > EDO > واحدها > واحد ارزشیابی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
واحد ارزشیابی

واحد ارزشیابی


مسئول واحد:

نام: فرزانه

نام خانوادگی: باقریه

مدرک تحصیلی: دکترا

رتبه علمی: استادیار

گرایش: داخلی جراحی

ایمیل: fbagheriyeh95@gmail.com

 وظایف:

  1. ارزشیابی اساتید
  2. ارزیابی درونی
  3. ارزیابی برنامه آموزشی
  4. تحلیل آزمون
  5. ارزیابی فراگیران
  6. ارزیابی برون داد

دانشکده پرستاری و مامایی