English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢

واحد ارزشیابی


 

مسئول واحد:

نام: نیما

نام خانوادگی: صادق زاده

مدرک تحصیلی: ارشد پرستاری

رتبه علمی: مربی

گرایش: روانپرستاری

ایمیل Nima.Sadeghzadeh97@gmail.com

 

 وظایف:

  1. ارزشیابی اساتید
  2. ارزیابی درونی
  3. ارزیابی برنامه آموزشی
  4. تحلیل آزمون
  5. ارزیابی فراگیران
  6. ارزیابی برون داد

آئین نامه ها               فرآیندها