صفحه اصلی > سایر آیتم ها > چارت تشکیلاتی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
چارت تشکیلاتی


آرام فیضی
رئیس دانشکده

 


لیلا آلیلو
معاون آموزشي


نسرين جهانگيري
رئيس اداره آموزش و خدمات دانشجويي


سیده مریم حسینی
کارشناس خدمات آموزش


عفت آرایش طبیعت
کارشناس خدمات آموزش


آهنگ رنجی
کارشناس اموزش


تورج علیشاهی
مسئول کلاس ها


تورج علیشاهی
متصدی خدمات آموزشی


فائزه امین
متصدی امور دفتری
منشی معاون آموزشی


زهرا طیبی
کارشناس برنامه ريزي وارزيابي


یاسر مرادی
مدير گروه پرستاري


رقیه اسماعیلی
مدير گروه پرستاري


مریم مسگرزاده
مدير گروه مامايي


رقیه اسماعیلی
مدير گروه فوريت پزشکي


سیما پورتیمور
مسئول دفتر EDO


محمد مرام
مسئول(پراکتیک) مرکز مهارتهاي Skill Lab


یوسف حقیقی مقدم
مدیر تحصیلات تکمیلی


مهدی عبدالهی
کارشناس تحصیلات تکمیلی


الهام احمدزاده
کارشناس گروه مامایی


تورج علیشاهی
کارشناس گروه پرستاری

 


رحیم بقایی
معاون پژوهشي


اسلام رضوی
مسئول واحد فناوری اطلاعات


زهرا احمدی
کارشناس ایمنی بیمار


وحید رادمهر
رئیس کتابخانه


منصوره پایان
کتابدار


نيره اشرف رضايي
دفتر مجله


حمیرا نورنژاد
کارشناس پژوهشي

 


شیرزاد روستایی
رئیس اداره امور عمومی


مجتبي وهابي
مسئول تدارکات


تورج علیشاهی
ماشین نویسی


خاطره صفري
مسئول کارگزيني


فائزه امین
مسئول دبيرخانه


فرحناز محمدزاده
مسئول اموال


بهمن رضایی
انباردار


اسلام رضوي
مسئول طرح تکريم


فرحناز محمدزاده
روابط عمومي


فخرالدین میلانی
تلفنخانه


بهمن رضایی
مسئول رانندگان


فرامرز سیف اله زاده
مسئول خدمات

دانشکده پرستاری و مامایی