صفحه اصلی > EDO > بسته های آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
بسته های آموزشی

کتابچه ها:

 

پمفلت ها:

  1. روش های نوین ارزیابی
  2. طرح دوره
  3. روش سخنرانی
  4. لاگ بوک و پورت فولیو
دانشکده پرستاری و مامایی