به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
نمایندگان دانشکده ها

زمان ثبت نام داوطبین عضویت در اولین دور مجمع مشاوران دانشگاه  :  12 لغایت 20 اردیبهشت 1391

زمان برگزاری انتخابات نمایندگان اولین دور مجمع مشاوران دانشگاه  :   روز چهار شنبه مورخ 1391/3/31 از ساعت 8 صبح لغایت 16

انتخاب رئیس و دبیر مجمع مشاوران کارکنان دانشکده های سایت نازلو :   17 مرداد ماه 1391  ( رئیس : اسلام رضوی , دبیر : معصوم فرهمندیان )

 

نمایندگان مجمع مشاوران دانشگاه

دانشکده
رئیس دانشکده نماینده هیئت علمی نماینده غیر هیئت علمی
پرستاری و مامایی دکتر حسین حبیب زاده مرضیه ابراهیمی اسلام رضوی
پزشکی دکتر رحیم محمودلو دکتر یوسف رسمی علی حیدری
دندانپزشکی دکتر مسعود فلاحی مطلق دکتر سید امیر سیدی
بهداشت دکتر رسول زرین دکتر حمیدرضا فرخ اسلاملو معصوم فرهمندیان
پیرا پزشکی دکتر صابر یوسفی دکتر صابر یوسفیدانشکده پرستاری و مامایی