صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تقویم دانشگاهی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
تقویم دانشگاهی

تقویم آموزشی دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


انتخاب واحد اینترنتی: 1400/6/6 لغایت  1400/6/13

شروع کلاسها:  1400/6/20

زمان حذف و اضافه:  1400/7/4  لغایت  1400/7/6

زمان حذف اضطراری تکدرس:  متعاقبا اعلام خواهد شد

زمان پایان کلاسها:  1400/10/15

شروع امتحانات پایان ترم:  1400/10/18  لغایت  1400/11/7

 

برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. (جهت ورود کلیک نمایید)


 

 


دانشکده پرستاری و مامایی