English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢

تقویم آموزشی دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401


1- برای دانشجویان ورودی قبل از 1401 و بهمن 1401:

     انتخاب واحد : 8 لغایت  15 بهمن 1401

     زمان حذف و اضافه:  1  لغایت  3 اسفند 1401

     زمان حذف اضطراری:  24 خرداد 1402

 

2- برای دانشجویان ورودی مهر 1401 :

     انتخاب واحد : 19 لغایت  22 بهمن 1401

     زمان حذف و اضافه:  8  لغایت  10 اسفند 1401

     زمان حذف اضطراری:  24 خرداد  1402

 

برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. (جهت ورود کلیک نمایید)